Orviks Dosya Ağacı
 • Birim Kurulması İş Akış Şeması.docx

 • CİMER.docx

 • DİSİPLİN KURULU.docx

 • EBYS BİRİM AÇMA%2C KAPATMA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ.docx

 • EBYS EVRAK OLUŞTURMA.docx

 • EBYS FORM ŞABLONU OLUŞTURMA.docx

 • EBYS KEP EVRAK KAYDI.docx

 • EBYS KEP EVRAK POSTALAMA.docx

 • EBYS KULLANICILARININ BİRİM VE YETKİLERİNİN GÜNCELLENMESİ.docx

 • EBYS KULLANICI OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME.docx

 • EBYS SİSTEME KURUM%2C GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL KİŞİ TANIMLAMA.docx

 • EBYS TÜRKSAT JİRA SİSTEMİNDE MADDE AÇMA.docx

 • EBYS ÜZERİNDE KULLANICILARIN BİRİM DEĞİŞİKLİĞİ.docx

 • EBYS ZAMAN DAMGASI KONTÖR BAŞVURUSU.docx

 • ETİK KURUL.docx

 • MAAŞ İŞLEMLERİ.docx

 • MEVZUATLARIN KABUL EDİLMESİ.docx

 • SENATO TOPLANTISI.docx

 • SÖZLEŞME VE PROTOKOL.docx

 • TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ.docx

 • YAZI İŞLERİ.docx

 • YÖNETİM KURULU TOPLANTISI.docx