Orviks Dosya Ağacı
  • Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulları.docx

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi.docx

  • Genel Evrak Personeli.docx

  • Genel Sekreter.docx

  • Genel Sekreter Yardımcısı .docx

  • Genel Sekreter Yardımcısı V..docx

  • Maaş Mutemedi.docx

  • Taşınır Kayıt Yetkilisi .docx

  • Yazı İşleri Personeli.docx