Orviks Dosya Ağacı
  • EBYS BİRİM AÇMA KAPATMA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ.docx

  • EBYS EVRAK OLUŞTURMA SÜRECİ.docx

  • EBYS FORM ŞABLONU OLUŞTURMA SÜRECİ.docx

  • EBYS KEP EVRAK KAYDI SÜRECİ.docx

  • EBYS KEP EVRAK POSTALAMA SÜRECİ.docx

  • EBYS KULLANICI OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME SÜRECİ.docx

  • EBYS SİSTEME KURUM GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL KİŞİ TANIMLAMA SÜRECİ.docx

  • GELEN EVRAK SÜRECİ.docx

  • PERSONEL MAAŞ ÖDEME SÜRECİ.docx

  • TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ SÜRECİ.docx