Orviks Dosya Ağacı
  • AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU.docx

  • ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI.docx

  • ATAMA VE YÜKSELTİLME DEĞERLENDİRME VE İNCELEME KÖMİSYONU.docx

  • BÖLÜM BAŞKANLIKLARI.docx

  • DEKANLIK.docx

  • Fakülte Kurulu.docx

  • FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ.docx

  • Fakülte Yönetim Kurulu.docx

  • Klinik Beceri Eğitim Laboratuvarı.docx

  • Tıpta Uzmanlık Eğitim Birimi.docx