Orviks Dosya Ağacı
 • ANABİLİMDALI BAŞKANI.docx

 • Araştırma Görevlisi.docx

 • BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ (a753c0).docx

 • BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ.Kopya.docx

 • BÖLÜM BAŞKANI.docx

 • DEKAN.docx

 • DEKAN YARDIMCISI.docx

 • DESTEK HİZMETLERİ GÖREVLİSİ (MEMUR).docx

 • Destek Hizmetleri Görevlisi (Sürekli İşçi).docx

 • Doktor Öğretim Üyesi-Doçent-Profesör.docx

 • ETİK KURUL SEKRETERLİĞİ.docx

 • Fakülte Sekreteri.docx

 • Genel Evrak İşleri Memuru.docx

 • Kurul-Komisyon-Komite-Çalışma Grubu-Koordinatörlük BAŞKANI-KOORDİNATÖRÜ.docx

 • Kurul-Komisyon-Komite-Çalışma Grubu-Koordinatörlük ÜYESİ.docx

 • Mali İşlemler Memuru.docx

 • Öğrenci İşleri Memuru.docx

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ.docx

 • Öğretim ÜYESİ.docx

 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANI.docx

 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU MEMURU.docx

 • Personel İşleri Memuru.docx

 • TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ.docx